มีแล้วกว่า รายชื่อ

การลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ - ๖ พ.ศ. .... (เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ้ง, ชุมาพร แต่งเกลี้ยง, เคท ครั้งพิบูลย์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) โดยประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ สามารถเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. ต่อรัฐสภาได้

ระบุสถานที่กรอกข้อมูล เช่น ชื่อจังหวัด
ชื่อและนามสกุลต้องกรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น
ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค
ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
เพื่อใช้รับเอกสารยืนยันการลงชื่อ และรับข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เท่านั้น (หากยินยอม)
ร่วมแบ่งปันเหตุผลที่สนับสนุนสมรสเท่าเทียม
ในกรณีที่ใช้โทรศัพท์มือถือในแนวตั้ง แล้วรู้สึกว่าพื้นที่ในการเขียนแคบ ให้ลองเปลี่ยนเป็นแนวนอน จะทำให้พื้นที่ในการเขียนกว้างขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณคือผู้ร่วมลงชื่อ
เสนอพรบ.สมรสเท่าเทียม ทางออนไลน์
คนที่

ขอบคุณที่ร่วมเข้าชื่อเสนอพรบ.สมรสเท่าเทียม "เพื่อความรักที่หลากหลายสวยงามของทุกคน"

คุณได้ร่วมลงชื่อให้กับการรณรงค์ หนึ่งล้านรายชื่อเพื่อสมรสเท่าเทียม ขอขอบคุณที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าชื่อเสนอร่าง พรบ.สมรสเท่าเทียม

เสียงของคุณเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ เปิดพื้นที่ให้เพศหลากหลายในสังคมได้จัดตั้งครอบครัว ทำให้ความรักของทุกเพศเติมเต็ม และเป็นประตูเพื่อยุติการเลือกปฎิบัติเนื่องจากเพศของสังคมไทย

ช่วยกันล่ารายชื่อให้ได้มากที่สุด! บอกต่อถึงคนรอบตัวคุณ เพื่อแสดงให้เห็นว่านี่คือความต้องการของคนไทยทั้งประเทศ


และหากคุณเชื่อในความเท่าเทียมในการแสดงออก เชื่อในเสรีภาพทางความคิด เราขอเชิญชวนให้คุณร่วมลงชื่อ "ยกเลิก 112 คืนอนาคตสังคมไทย" ที่ no112.org คลิกเลย!